בונים עסקים רווחיים לאורך זמן

בונים עסקים רווחיים לאורך זמן

תוכנית ליווי עסקי בגישת "הארגון המוכר ערך"3-a

מטרת התוכנית: גידול מתמיד ברווחיות!

תוכנית הליווי "בונים עסקים רווחיים לאורך זמן", מבוססת על שיטת "הארגון המוכר ערך", אשר פותחה ע"י Sales Summit.

שיטה היוצרת שינוי תודעתי ותפיסתי עמוק בארגון שלך ומנהיגה בו שפת מכירות חדשה ואפקטיבית: מארגון המוכר ללקוחותיו "מוצר" או "שירות", לארגון המוכר ללקוחותיו "ערך" שאינו בר-השוואה להצעות המתחרים.

התוכנית המקיפה הנמשכת מספר חודשים, נוגעת בכל רובדי הארגון וכוללת ליווי עסקי למנהלים, הדרכות מקצועיות ייחודיות,

אימון אישי ושיפור ביצועי מכירות. בתום תקופת הליווי ולאחר יישום מלא של עקרונות התוכנית, הארגון שלך יציג גידול בר קיימא ומדיד במחזור המכירות ובשורת הרווח – ללא צורך בארגון מחדש או בפיטורי עובדים.

 הרעיון שמאחורי השיטה

בבסיסה של שיטת "הארגון המוכר ערך" נמצאת ההכרה כי הדרך הטובה ביותר להצלחה בתחום המכירות,

היא הטמעת שינוי תפיסתי כלל-ארגוני בנוגע ליחסים עם הלקוח ויישום התאמות בתהליכי העבודה

ובתהליכי המכירות בפרט. יישום השיטה יוביל לשינוי באסטרטגיית המכירה של הארגון, ממכירת "מוצר"

או "שירות" למכירת "ערך", התואם את צרכיו וציפיותיו של הלקוח.

כאשר הלקוח יבין שהארגון שלך מציע לו ערך משמעותי, המסייע לו לעמוד ביעדיו העסקים ו/או האישיים

באופן שאינו בר השוואה להצעות המתחרים, יחול שינוי מהותי ביחסו לארגון שלך, אשר ישפיע ישירות

על שורת הרווח:

·          הלקוח ירגיש מחויב יותר לארגון המספק לו ערך אמיתי.

·          נכונותו של הלקוח לשלם יותר, או לרכוש בתנאים שהצבתם בפניו, תגדל משמעותית.

·          הלקוח יהיה נאמן יותר לארגון לאורך זמן.

·          היקף הרכישות של הלקוח יגדל בהתמדה.

 האמצעי: שינוי תפיסתי חוצה ארגון

משימת המעבר מארגון המוכר מוצר או שירות ל"ארגון המוכר ערך", היא מורכבת ומאתגרת למדי.

בתוכנית הליווי "בונים עסקים רווחיים", נעסוק בשיטות ובהרגלים המושרשים בארגון, אשר אינם תורמים לרווחיותו

ונטמיע בקרב המנהלים והעובדים את השינוי התפיסתי הנוגע ליחסי ארגון-לקוח. כמו כן, נזהה ונגדיר את הערך אותו ניתן להציע ללקוח, כפי שהוא תופס אותו, לשם השגת יתרון על פני המתחרים.

רובד נוסף בשינוי התפיסתי הכלל-ארגוני, יעסוק בתפיסת האחריות להצלחה המכירות, אשר תפסיק להיות נחלתה הבלעדית של מחלקת המכירות ותעבור לאחריותן של כלל מחלקות הארגון. לשם כך, נטמיע שינויים ארגוניים רב-תחומיים עמוקים ונבצע התאמות בתהליכי העבודה והמכירות בין המחלקות השונות – ובמיוחד בין מחלקות השיווק, המכירות והתפעול ובין המחלקות להנהלה.

 תהליך העבודה

  1. נכיר את שדרת הניהול ואנשי המפתח בארגון.
  2. נלמד את המטרות, האתגרים, תהליכי העבודה והטכנולוגיה המשרתת אותם בתפקידם.
  3. ננתח את החוזקות ואת המגבלות של הארגון.
  4. נגדיר את הצהרת הערךValue Declaration) ) של הארגון.
  5. נערוך מיפוי לפער בין המצב הרצוי למצב המצוי.
  6. נעקור שיטות והרגלים ישנים, אשר אינם תורמים לשורת הרווח.
  7. נטמיע את השינוי התפיסתי הארגוני, ממכירת "מוצר" או "שירות" למכירת "ערך".
  8. ניישם תפיסה ארגונית הרואה בכל מחלקות הארגון כאחראיות להצלחת מחלקת המכירות.
  9. ניצור סינרגיה בין מחלקות הארגון ונפעל לשיתוף פעולה מלא ליישום תהליך מכירת הערך ללקוח.
  10. נמדוד ונעריך את תוצאות הפעילות לאורך זמן.

ארגונים רבים אשר יישמו בשנים האחרונות את תוכנית "הארגון המוכר ערך" מבית ,Sales Summit

נהנים עד היום מגידול מתמיד בהיקפי המכירות וברווחיות!